بلوک سقفی پلاستوفوم

مجتمع صنعتی بامدادفوم  مفتخر است بلوک هاي سقفي و ديواري پلاستوفوم ( يونوليتي) را که از بهترين مواد اوليه پلي استايرن داخلي و خارجي دير سوز تهيه شده و مطابق با استانداردهاي داخلي و دستورالعمل هاي سازمان بهينه سازي مصرف سوخت وکميته تهيه مقررات ملي ساختمان، برش خورده وبراي مصرف درساختمان هاي کشور آماده سازي شده است را به جامعه سازندگان کشور ارائه نمايد